THÔNG BÁO

V/v hoãn tổ chức “Triển lãm Quốc tế Bao bì Carton SinoCorrugated South 2020”, “Triển lãm Quốc tế bao bì giấy SinoFolding Carton 2020”, “Triển lãm đóng gói Packcon 2020”, “Triển lãm Bao bì mềm SinoFlexPack South 2020”, “Triển lãm giấy quốc tế SinoPaper South 2020”, “Triển lãm quản lý quy trình và hậu cần nội bộ InMAT 2020”

 

Kính gửi các doanh nghiệp tham gia triển lãm và các bạn bè trong ngành:

Để thực hiện sâu sắc hơn nữa công tác phòng ngừa kiểm soát dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây nên, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho các doanh nghiệp, quần chúng và các đối tác tham gia triển lãm, căn cứ theo “thông báo bổ sung về việc ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây nên” của sở thương mại tỉnh Quảng Đông, sẽ hoãn tổ chức “Triển lãm Quốc tế Bao bì Carton SinoCorrugated South 2020”, “Triển lãm Quốc tế bao bì giấy SinoFolding Carton 2020”, “Triển lãm đóng gói Packcon 2020”, “Triển lãm Bao bì mềm SinoFlexPack South 2020”, “Triển lãm giấy quốc tế SinoPaper South 2020”, “Triển lãm quản lý quy trình và hậu cần nội bộ InMAT 2020” dự định tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế hiện đại Quảng Đông, Hậu Nhai, Đông Quản từ ngày 9-11/4/2020, thời gian hoãn tổ chức đến ngày 22-24/7/2020.

Chống lại dịch bệnh, vô cùng cấp bách! Tập đoàn triển lãm Reed là tổ chức triển lãm có trách nhiệm cao, sẽ tiếp tục quan tâm mật thiết đến tình hình dịch bệnh, và duy trì kết nối mật thiết với các ban ngành liên quan của chính phủ, các bên triển lãm. Chúng tôi bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc đối với những bất tiện do việc hoãn tổ chức triển lãm gây nên cho Quý vị, rất mong được lượng thứ!

Một loạt các triển lãm như Triển lãm Quốc tế Bao bì Carton sóng SinoCorrugated South 2020, Triển lãm Quốc tế Bao bì Giấy Sino Folding Carton 2020… là ngày hội của ngành bao bì hàng năm, được toàn quốc thậm chí là toàn cầu quan tâm sâu sắc, đội ngũ tổ chức có kinh nghiệm tổ chức triển lãm phong phú và có năng lực ứng phó với các sự kiện phát sinh. Vì sức khỏe và an toàn của tất cả những người tham gia triển lãm luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, do vậy sau khi tiến hành đánh giá chuyên môn một cách nghiêm ngặt, chúng tôi đã đưa ra quyết định hoãn triển lãm. Chúng tôi tin rằng sau khi dịch bệnh qua đi, chắc chắn sẽ đem đến cho mọi người một ngày hội an toàn, khỏe mạnh và có hiệu quả.

Sau khi hoãn triển lãm, chúng tôi sẽ từng bước kết nối với các doanh nghiệp tham gia triển lãm, công chúng và các đối tác, chúng tôi sẽ làm tốt dịch vụ sau này. Nếu trong thời gian này bạn còn có những vấn đề khác hoặc cần nhiều sự phối hợp hơn, thì có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi.

Cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của bạn! Mong rằng chúng ta sẽ bắt tay cùng chiến thắng dịch bệnh, khôi phục lại công việc và sinh hoạt bình thường, cùng phấn đấu vì sự nghiệp tươi đẹp!

 

 

Công ty TNHH Reed Exhibitions chi nhánh Thượng Hải

Ngày 11 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v hoãn tổ chức “Triển lãm Quốc tế Bao bì Carton SinoCorrugated South 2020”, “Triển lãm Quốc tế bao bì giấy SinoFolding Carton 2020”, “Triển lãm đóng gói Packcon 2020”, “Triển lãm Bao bì mềm SinoFlexPack South 2020”, “Triển lãm giấy quốc tế SinoPaper South 2020”, “Triển lãm quản lý quy trình và hậu cần nội bộ InMAT 2020”

 

Kính gửi các doanh nghiệp tham gia triển lãm và các bạn bè trong ngành:

Để thực hiện sâu sắc hơn nữa công tác phòng ngừa kiểm soát dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây nên, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho các doanh nghiệp, quần chúng và các đối tác tham gia triển lãm, căn cứ theo “thông báo bổ sung về việc ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây nên” của sở thương mại tỉnh Quảng Đông, sẽ hoãn tổ chức “Triển lãm Quốc tế Bao bì Carton SinoCorrugated South 2020”, “Triển lãm Quốc tế bao bì giấy SinoFolding Carton 2020”, “Triển lãm đóng gói Packcon 2020”, “Triển lãm Bao bì mềm SinoFlexPack South 2020”, “Triển lãm giấy quốc tế SinoPaper South 2020”, “Triển lãm quản lý quy trình và hậu cần nội bộ InMAT 2020” dự định tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế hiện đại Quảng Đông, Hậu Nhai, Đông Quản từ ngày 9-11/4/2020, thời gian hoãn tổ chức đến ngày 22-24/7/2020.

Chống lại dịch bệnh, vô cùng cấp bách! Tập đoàn triển lãm Reed là tổ chức triển lãm có trách nhiệm cao, sẽ tiếp tục quan tâm mật thiết đến tình hình dịch bệnh, và duy trì kết nối mật thiết với các ban ngành liên quan của chính phủ, các bên triển lãm. Chúng tôi bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc đối với những bất tiện do việc hoãn tổ chức triển lãm gây nên cho Quý vị, rất mong được lượng thứ!

Một loạt các triển lãm như Triển lãm Quốc tế Bao bì Carton sóng SinoCorrugated South 2020, Triển lãm Quốc tế Bao bì Giấy Sino Folding Carton 2020… là ngày hội của ngành bao bì hàng năm, được toàn quốc thậm chí là toàn cầu quan tâm sâu sắc, đội ngũ tổ chức có kinh nghiệm tổ chức triển lãm phong phú và có năng lực ứng phó với các sự kiện phát sinh. Vì sức khỏe và an toàn của tất cả những người tham gia triển lãm luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, do vậy sau khi tiến hành đánh giá chuyên môn một cách nghiêm ngặt, chúng tôi đã đưa ra quyết định hoãn triển lãm. Chúng tôi tin rằng sau khi dịch bệnh qua đi, chắc chắn sẽ đem đến cho mọi người một ngày hội an toàn, khỏe mạnh và có hiệu quả.

Sau khi hoãn triển lãm, chúng tôi sẽ từng bước kết nối với các doanh nghiệp tham gia triển lãm, công chúng và các đối tác, chúng tôi sẽ làm tốt dịch vụ sau này. Nếu trong thời gian này bạn còn có những vấn đề khác hoặc cần nhiều sự phối hợp hơn, thì có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi.

Cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của bạn! Mong rằng chúng ta sẽ bắt tay cùng chiến thắng dịch bệnh, khôi phục lại công việc và sinh hoạt bình thường, cùng phấn đấu vì sự nghiệp tươi đẹp!

 

 

Công ty TNHH Reed Exhibitions chi nhánh Thượng Hải

Ngày 11 tháng 2 năm 2020